Qiaosheng Zhang

 

Postdoc fellow@New York University


Education:

Ph.D.

2006–2012: BMI group, QAAS, Zhejiang University


Persoal Link: 

https://www.linkedin.com/in/qiaosheng-zhang-b6892928


< Back

Copyright 2017 Qiushi Academy for Advanced Studies, Zhejiang University

Follow Us