Qing Xu

 

Engineer@Baidu


Education:

M.S.

2009-2012: BMI group, QAAS, Zhejiang University


< Back

Copyright 2017 Qiushi Academy for Advanced Studies, Zhejiang University

Follow Us