Contact
Contact Us

Brain-machine Interfaces (BMIs) Reasearch Group - QAAS

Address:38, Zheda Road, Yuquan Campus, Zhejiang University, Hangzhou, Zhejiang, China
Phone:0086-571-87952838
Fax:0086-571-87951091
Email:qaas@zju.edu.cn