Jianhui Zhang

 

Engineer@NETEASE


Education:

M.S.

2007-2010: BMI group, QAAS, Zhejiang University


Persoal Link: 

https://www.linkedin.com/in/jianhui-zhang-88073818


< Back

Copyright 2017 Qiushi Academy for Advanced Studies, Zhejiang University

Follow Us