Jingjing Wang

 

RD Engineer@BGI-Shenzhen


Education:

B.Sc.

2007-2008: BMI group, QAAS,  Zhejiang University


Persoal Link: 

https://www.linkedin.com/in/wangjingjing


< Back

Copyright 2017 Qiushi Academy for Advanced Studies, Zhejiang University

Follow Us